Al-Khatma’ Az-Zaahirah..Umipon ng sampung uring MUTAWATIRAH NA pagbasa ng Qur’an

Banal na Qur'an Ang Pang-kalahatang kard
Pamagat : Al-Khatma’ Az-Zaahirah..Umipon ng sampung uring MUTAWATIRAH NA pagbasa ng Qur’an
Maikling Paglalarawan: Al-Khatma’ Az-Zaahirah..Umipon ng sampung uri ng pagbasa ng Qur’an: [Kumpletong pagbasa ng Qur’an na ginamit dito ng mambabasa ang sampung uri ng pagbasang mutawatirah. at ang paraang masusunod ay Jama’ (pangkaramihan) ng Waq’f at paraan nito tulad ng sinasabi ng mambabasa: Basahin ko muna sa paraang Qaloon at pagkatapos isusunod ng mambabasa ang siyang pinakamalapit sa huling talata na hindi kahalintulad ng Qaloon. at ganito hanggang mabasa ko sa lahat ng uri ng pagbasa ng mga mambabasa (Al-Hadi Shar’h tayeebatun Nas’r 430/1)]. ito ang halimbawa ng paraang pag-ipon ng Waq’f; sinabi ng Allah: (الذين يؤمنون بالغيب و يقيمون الصلاة و مما رزقناهم ينفقون).
1- Qaloon: Ang MEEM ng pangkaramihan ay walang patinig ito siyang paraan ng lahat ng mambabasa maliban sa paraang tuloy na pagbasa;at war’sh,Ibn katheer, As-Shoosi, at Abu Ja’far. 2- Qaloon: tuloy na pagbasa sa MEEM at sinangayunan siya ni Ibn Katheer. 3- War’sh: pagpalit sa HAMZA ng (Yu’minoon) at gawing mugallaz ang LAAM ng (As-Salah) at walang sumang-ayon sa kaniya sa ganitong paraan. 4- As-Soosi: Makapal o malaking paraan ng pagbasa sa letrang LAAM. 5- Abu Ja’afar: Tuloy na pagbasa sa MEEM.

Petsa ng Pagdagdag: 2011-07-23
Maiksing kawing: http://IslamHouse.com/360813
Mga Nakakabit sa Pahina ( 114 )
1.
Suratul Fatiha
865.6 KB
: Suratul Fatiha.mp3
2.
Suratul Baqarah
98.9 MB
: Suratul Baqarah.mp3
3.
Kabanata ng Al-Imran
62 MB
: Kabanata ng Al-Imran.mp3
4.
Kabanata ng An-Nisah
65.5 MB
: Kabanata ng An-Nisah.mp3
5.
Kabanata ng Al-maidah
55.5 MB
: Kabanata ng Al-maidah.mp3
6.
Kabanata ng Al-An’am
56.6 MB
: Kabanata ng Al-An’am.mp3
7.
Kabanata ng Al-A’raf
65.7 MB
: Kabanata ng Al-A’raf.mp3
8.
Kabanata ng Al-Anfal
23.5 MB
: Kabanata ng Al-Anfal.mp3
9.
Kabanata ng At-TAwbah
45 MB
: Kabanata ng At-TAwbah.mp3
10.
Kabanata ng Yunos
35 MB
: Kabanata ng Yunos.mp3
11.
Kabanata ng Hud
36.6 MB
: Kabanata ng Hud.mp3
12.
kabanata ng Yusof
34.3 MB
: kabanata ng Yusof.mp3
13.
Kabanata ng Ar-Ra’ad
13.6 MB
: Kabanata ng Ar-Ra’ad.mp3
14.
Kabanata ng Ibrahim
15.9 MB
: Kabanata ng Ibrahim.mp3
15.
Kabanata ng Al-Hij’r
10.3 MB
: Kabanata ng Al-Hij’r.mp3
16.
Kabanata ng An-Nah’l
32.2 MB
: Kabanata ng An-Nah’l.mp3
17.
Kabanata ng Al -Israh
31.1 MB
: Kabanata ng Al -Israh.mp3
18.
kabanata ng Al-Kah’f
33 MB
: kabanata ng Al-Kah’f.mp3
19.
Kabanata ng Maryam
16.4 MB
: Kabanata ng Maryam.mp3
20.
Kabanata ng Taha
22.8 MB
: Kabanata ng Taha.mp3
21.
kabanata ng Al-Anbiyah
21.2 MB
: kabanata ng Al-Anbiyah.mp3
22.
Kabanata ng Al-Hajj
20.2 MB
: Kabanata ng Al-Hajj.mp3
23.
kabanata ng Al-Mu’minuon
19 MB
: kabanata ng Al-Mu’minuon.mp3
24.
kabanata ng An-Nur
28 MB
: kabanata ng An-Nur.mp3
25.
Kabanata ng Al-furqan
15.4 MB
: Kabanata ng Al-furqan.mp3
26.
Kabanata ng As-Shu’arah
20.7 MB
: Kabanata ng As-Shu’arah.mp3
27.
Kabanata ng An-Nam’l
22.5 MB
: Kabanata ng An-Nam’l.mp3
28.
Kabanata ng Al-Qasas
30 MB
: Kabanata ng Al-Qasas.mp3
29.
Kabanata ng Al-Ankabut
16.2 MB
: Kabanata ng Al-Ankabut.mp3
30.
kabanata ng Ar-Rum
15.2 MB
: kabanata ng Ar-Rum.mp3
31.
kabanata ng Luqman
7.5 MB
: kabanata ng Luqman.mp3
32.
kabanata ng As-saj’dah
7.8 MB
: kabanata ng As-saj’dah.mp3
33.
Kabanata ng Al-Ahzab
28.1 MB
: Kabanata ng Al-Ahzab.mp3
34.
kabanata ng saba’
18 MB
: kabanata ng saba’.mp3
35.
kabanata ng fatir
11.4 MB
: kabanata ng fatir.mp3
36.
kabanata ng Yasin
14.6 MB
: kabanata ng Yasin.mp3
37.
Kabanata ng As-saffat
10.4 MB
: Kabanata ng As-saffat.mp3
38.
kabanata ng Sad
10.9 MB
: kabanata ng Sad.mp3
39.
kabanata ng Az-Zumar
18.7 MB
: kabanata ng Az-Zumar.mp3
40.
Kabanata ng Gafir
23.1 MB
: Kabanata ng Gafir.mp3
41.
Kabanata ng Fussilat
16.9 MB
: Kabanata ng Fussilat.mp3
42.
Kabanata ng As-Shurah
14 MB
: Kabanata ng As-Shurah.mp3
43.
Kabanata ng Az-Zukhruf
16.4 MB
: Kabanata ng Az-Zukhruf.mp3
44.
Kabanata ng Ad-Dukhan
5.1 MB
: Kabanata ng Ad-Dukhan.mp3
45.
kabanata ng Al-Jathiyah
10.1 MB
: kabanata ng Al-Jathiyah.mp3
46.
kabanata ng Al-Ahqaf
13.6 MB
: kabanata ng Al-Ahqaf.mp3
47.
Kabanata ng Muhammad
10.4 MB
: Kabanata ng Muhammad.mp3
48.
Kabanata ng Al-Fat’h
10.6 MB
: Kabanata ng Al-Fat’h.mp3
49.
kabanata ng Al-Hujurat
7.4 MB
: kabanata ng Al-Hujurat.mp3
50.
kabanata ng Qaf
5 MB
: kabanata ng Qaf.mp3
51.
Kabanata ng Adh-Dhariyat
5.3 MB
: Kabanata ng Adh-Dhariyat.mp3
52.
Kabanata ng At-Tur
4.3 MB
: Kabanata ng At-Tur.mp3
53.
kabanata ng An-Naj’m
6.6 MB
: kabanata ng An-Naj’m.mp3
54.
kabanata ng Al-Qamar
5.4 MB
: kabanata ng Al-Qamar.mp3
55.
kabanata ng Ar-Rahman
6.7 MB
: kabanata ng Ar-Rahman.mp3
56.
Kabanata ng Al-Waqi’ah
5.6 MB
: Kabanata ng Al-Waqi’ah.mp3
57.
Kabanata ng Al-Hadid
12.1 MB
: Kabanata ng Al-Hadid.mp3
58.
Kabanata ng Al-Mujadalah
9.2 MB
: Kabanata ng Al-Mujadalah.mp3
59.
Kabanata ng Al-Hash’r
9.4 MB
: Kabanata ng Al-Hash’r.mp3
60.
Kabanata ng Al-Mumtahanah
9.4 MB
: Kabanata ng Al-Mumtahanah.mp3
61.
Kabanata ng As-Saff
4.7 MB
: Kabanata ng As-Saff.mp3
62.
Kabanata ng Al-Jumu’ah
3.3 MB
: Kabanata ng Al-Jumu’ah.mp3
63.
Kabanata ng Al-Munafiqun
3.5 MB
: Kabanata ng Al-Munafiqun.mp3
64.
Kabanata ng At-Tagabun
4.3 MB
: Kabanata ng At-Tagabun.mp3
65.
kabanata ng At-Talaq
6 MB
: kabanata ng At-Talaq.mp3
66.
Kabanata ng At-Tahreem
5.1 MB
: Kabanata ng At-Tahreem.mp3
67.
Kabanata ng Al-Mulk
6 MB
: Kabanata ng Al-Mulk.mp3
68.
Kabanata ng Al-Qalam
3.9 MB
: Kabanata ng Al-Qalam.mp3
69.
Kabanata ng Al-Haqqah
3.8 MB
: Kabanata ng Al-Haqqah.mp3
70.
Kabanata ng Al-Ma’arij
3.3 MB
: Kabanata ng Al-Ma’arij.mp3
71.
kabanata ng Nuh
3.3 MB
: kabanata ng Nuh.mp3
72.
Kabanata ng Al-Jinn
4.9 MB
: Kabanata ng Al-Jinn.mp3
73.
kabanata ng Al-Mujammil
2.8 MB
: kabanata ng Al-Mujammil.mp3
74.
Kabanata ng Al-Muddath-thir
4.5 MB
: Kabanata ng Al-Muddath-thir.mp3
75.
Kabanata ng Al-Qiyamah
3.1 MB
: Kabanata ng Al-Qiyamah.mp3
76.
Kabanata ng Al-Insan
3.9 MB
: Kabanata ng Al-Insan.mp3
77.
Kabanata ng Al-Mursalat
2 MB
: Kabanata ng Al-Mursalat.mp3
78.
Kabanata ng An-Naba’
2.2 MB
: Kabanata ng An-Naba’.mp3
79.
Kabanata ng An-Naji’at
3.2 MB
: Kabanata ng An-Naji’at.mp3
80.
kabanata ng Abasa
2.1 MB
: kabanata ng Abasa.mp3
81.
Kabanata ng At-Takweer
1.4 MB
: Kabanata ng At-Takweer.mp3
82.
Kabanata ng Al-Infitar
1.2 MB
: Kabanata ng Al-Infitar.mp3
83.
kabanata ng Al-Mutaffifeen
2.8 MB
: kabanata ng Al-Mutaffifeen.mp3
84.
Kabanata ng Al-Inshiqaq
1.8 MB
: Kabanata ng Al-Inshiqaq.mp3
85.
Kabanata ng Al-Buruj
1.5 MB
: Kabanata ng Al-Buruj.mp3
86.
kabanata ng At-Tariq
678.8 KB
: kabanata ng At-Tariq.mp3
87.
kabanata ng Al-A’ala
1.4 MB
: kabanata ng Al-A’ala.mp3
88.
kabanata ng Al-Gashiyah
1.2 MB
: kabanata ng Al-Gashiyah.mp3
89.
Kabanata ng Al-Faj’r
2.2 MB
: Kabanata ng Al-Faj’r.mp3
90.
kabanata ng Al-Balad
1.3 MB
: kabanata ng Al-Balad.mp3
91.
kabanata ng As-Sham’sh
1.3 MB
: kabanata ng As-Sham’sh.mp3
92.
Kabanata ng Al-Layl
1.4 MB
: Kabanata ng Al-Layl.mp3
93.
Kabanata ng Ad-Duha
726.7 KB
: Kabanata ng Ad-Duha.mp3
94.
Kabanata ng Ash-Shar’h
410.4 KB
: Kabanata ng Ash-Shar’h.mp3
95.
Kabanata ng At-Teen
681.6 KB
: Kabanata ng At-Teen.mp3
96.
Kabanata ng Al-’Alaq
1.4 MB
: Kabanata ng Al-’Alaq.mp3
97.
Kabanata ng Al-Qad’r
940.2 KB
: Kabanata ng Al-Qad’r.mp3
98.
Kabanata ng Al-Bayyinah
1.5 MB
: Kabanata ng Al-Bayyinah.mp3
99.
Kabanata ng Az-Zalzalah
627.1 KB
: Kabanata ng Az-Zalzalah.mp3
100.
Kabanata ng Al-’Adiyat
535.5 KB
: Kabanata ng Al-’Adiyat.mp3
101.
kabanata ng Al-Qari’ah
637.5 KB
: kabanata ng Al-Qari’ah.mp3
102.
Kabanata ng Al-Kawthar
319.4 KB
: Kabanata ng Al-Kawthar.mp3
103.
Kabanata ng Al-’As’r
437.5 KB
: Kabanata ng Al-’As’r.mp3
104.
Kabanata ng Al-Humazah
951.6 KB
: Kabanata ng Al-Humazah.mp3
105.
Kabanata ng Al-Feel
670.8 KB
: Kabanata ng Al-Feel.mp3
106.
kabanata ng Quraish
959.2 KB
: kabanata ng Quraish.mp3
107.
kabanata ng Al-Ma’un
585.1 KB
: kabanata ng Al-Ma’un.mp3
108.
kabanata ng Al-kawthar 2
460 KB
: kabanata ng Al-kawthar 2.mp3
109.
Kabanata ng Al-kafirun
1 MB
: Kabanata ng Al-kafirun.mp3
110.
Kabanata ng An-Nas’r
502 KB
: Kabanata ng An-Nas’r.mp3
111.
Kabanata ng Al-Masad
525.7 KB
: Kabanata ng Al-Masad.mp3
112.
Kabanata ng Al-Ikhlas
529.2 KB
: Kabanata ng Al-Ikhlas.mp3
113.
Kabanata ng Al-Falaq
527.7 KB
: Kabanata ng Al-Falaq.mp3
114.
Kabanata ng An-Nas
486.9 KB
: Kabanata ng An-Nas.mp3
Go to the Top