Tầm Quan Trọng Của Tâuhid & Sự Nguy Hiểm Của Bùa Ngải

Sách Giới thiệu chung
Chủ đề: Tầm Quan Trọng Của Tâuhid & Sự Nguy Hiểm Của Bùa Ngải
Ngôn ngữ: Việt Nam
Tác giả: Abu Hisaan Ibnu Ysa
Nhà xuất bản: Văn phòng Al-Rabwah
Giới thiệu sơ lược: Tầm Quan Trọng Của Tâuhid & Sự Nguy Hiểm Của Bùa Ngải: đây là một bài thuyết giảng do Abu Hisaan soạn và thuyết trình vào thứ sáu ngày 8/7/1432 H nhằm ngày 10/6/2011, trong phần một của bài thuyết giảng được rút ra từ bài thuyết giảng của Shaikh Muhammad bin Soleh Al-Uthaimeen với nội dung phân tích tầm quan trọng của đức tính độc thần trong Islam, và phần hai của bài thuyết giảng với nội dung phân tích tính nguy hiểm của bùa ngải và bói toán, mê tín dị đoan, được rút ra từ quyển sách “bưc thư giáo lý về bùa ngải và bói toán” của cố tác giả Shaikh Abdul Azeez bin Abdullah bin Baaz.
Thêm vào ngày: 2011-06-13
Đường dẫn: http://IslamHouse.com/351204
Các chủ đề được phân loại theo thể loại:
Bảng liệt kê các ngôn ngữ khác: Arab (Ả-rập)
Phụ lục trang ( 3 )
1.
Tầm Quan Trọng Của Tâuhid & Sự Nguy Hiểm Của Bùa Ngải
558.4 KB
: Tầm Quan Trọng Của Tâuhid & Sự Nguy Hiểm Của Bùa Ngải.pdf
2.
Tầm Quan Trọng Của Tâuhid & Sự Nguy Hiểm Của Bùa Ngải
4.3 MB
: Tầm Quan Trọng Của Tâuhid & Sự Nguy Hiểm Của Bùa Ngải.doc
3.
Tầm Quan Trọng Của Tâuhid & Sự Nguy Hiểm Của Bùa Ngải
4.9 MB
: Tầm Quan Trọng Của Tâuhid & Sự Nguy Hiểm Của Bùa Ngải.mp3
Go to the Top