تلاوت ختم طلایی قرآن کریم... قراءت های دهگانه متواتر قرآن کریم

قرآن كريم شناسنامه
عنوان: تلاوت ختم طلایی قرآن کریم... قراءت های دهگانه متواتر قرآن کریم
تلاوت كننده: طه بن محمد الفهد
چکیده: تلاوت ختم طلایی قرآن کریم... قراءت های دهگانه متواتر قرآن کریم: ختم کامل قرآن کریم که در آن قاری همه روش های قرائت های دهگانه متواتر را یکجا قرائت نموده اند، و روش ایشان هم در تلاوت جمع همراه با وقف می باشد و در مورد کیفیت آن نیز قاری می گویند:
قراءتم را با ”قالون” شروع می کنم سپس قراءتی که به قالون نزدیکتر می باشد تا آخر آیه می خوانم مگر آنکه قراءت آن با قالون یکجا باشد. و همینطور تا اینکه با همه قراءات و قاریان به صورت ”اصول” و ”فرش” می خوانم. مرجع: الهادی شرح طیبه النشر 1/430.
این هم مثال عملی روش کار طریقه جمع همراه با وقف:
اوایل سوره بقره «الذین یؤمنون بالغیب و یقیمون الصلاة ومما رزقناهم ینفقون»
1- قالون با سکون میم جمع و همه قراء با ایشان اتفاق دارند مگر در وجه صله که ورش و ابن کثیر و سوسی و ابوجعفر همراه ایشان هستند. 2- قالون با صله میم و ابن کثیر با ایشان هستند. 3- ورش با تبدیل همزه یؤمنون و تغلیظ لام الصلاة که کسی دیگر با ایشان متفق نیست. 4- سوسی با ترقیق لام 5-ابوجعفر با صله میم. پایان
اضافه شده در تاریخ: 2011-06-07
لینک کوتاه: http://IslamHouse.com/346926
دریافت فایل ( 114 )
1.
سوره فاتحه
865.6 KB
Open: سوره فاتحه.mp3
2.
سوره بقره
98.9 MB
Open: سوره بقره.mp3
3.
سوره آل عمران
62 MB
Open: سوره آل عمران.mp3
4.
سوره نساء
65.5 MB
Open: سوره نساء.mp3
5.
سوره مائده
55.5 MB
Open: سوره مائده.mp3
6.
سوره انعام
56.6 MB
Open: سوره انعام.mp3
7.
سوره اعراف
65.7 MB
Open: سوره اعراف.mp3
8.
سوره انفال
23.5 MB
Open: سوره انفال.mp3
9.
سوره توبه
45 MB
Open: سوره توبه.mp3
10.
سوره يونس
35 MB
Open: سوره يونس.mp3
11.
سوره هود
36.6 MB
Open: سوره هود.mp3
12.
سوره يوسف
34.3 MB
Open: سوره يوسف.mp3
13.
سوره رعد
13.6 MB
Open: سوره رعد.mp3
14.
سوره ابراهيم
15.9 MB
Open: سوره ابراهيم.mp3
15.
سوره حجر
10.3 MB
Open: سوره حجر.mp3
16.
سوره نحل
32.2 MB
Open: سوره نحل.mp3
17.
سوره اسراء
31.1 MB
Open: سوره اسراء.mp3
18.
سوره كهف
33 MB
Open: سوره كهف.mp3
19.
سوره مريم
16.4 MB
Open: سوره مريم.mp3
20.
سوره طه
22.8 MB
Open: سوره طه.mp3
21.
سوره انبياء
21.2 MB
Open: سوره انبياء.mp3
22.
سوره حج
20.2 MB
Open: سوره حج.mp3
23.
سوره مؤمنون
19 MB
Open: سوره مؤمنون.mp3
24.
سوره نور
28 MB
Open: سوره نور.mp3
25.
سوره فرقان
15.4 MB
Open: سوره فرقان.mp3
26.
سوره شعراء
20.7 MB
Open: سوره شعراء.mp3
27.
سوره نمل
22.5 MB
Open: سوره نمل.mp3
28.
سوره قصص
30 MB
Open: سوره قصص.mp3
29.
سوره عنكبوت
16.2 MB
Open: سوره عنكبوت.mp3
30.
سوره روم
15.2 MB
Open: سوره روم.mp3
31.
سوره لقمان
7.5 MB
Open: سوره لقمان.mp3
32.
سوره سجده
7.8 MB
Open: سوره سجده.mp3
33.
سوره احزاب
28.1 MB
Open: سوره احزاب.mp3
34.
سوره سبأ
18 MB
Open: سوره سبأ.mp3
35.
سوره فاطر
11.4 MB
Open: سوره فاطر.mp3
36.
سوره يس
14.6 MB
Open: سوره يس.mp3
37.
سوره صافات
10.4 MB
Open: سوره صافات.mp3
38.
سوره ص
10.9 MB
Open: سوره ص.mp3
39.
سوره زمر
18.7 MB
Open: سوره زمر.mp3
40.
سوره غافر
23.1 MB
Open: سوره غافر.mp3
41.
سوره فصلت
16.9 MB
Open: سوره فصلت.mp3
42.
سوره شورى
14 MB
Open: سوره شورى.mp3
43.
سوره زخرف
16.4 MB
Open: سوره زخرف.mp3
44.
سوره دخان
5.1 MB
Open: سوره دخان.mp3
45.
سوره جاثيه
10.1 MB
Open: سوره جاثيه.mp3
46.
سوره احقاف
13.6 MB
Open: سوره احقاف.mp3
47.
سوره محمد
10.4 MB
Open: سوره محمد.mp3
48.
سوره فتح
10.6 MB
Open: سوره فتح.mp3
49.
سوره حجرات
7.4 MB
Open: سوره حجرات.mp3
50.
سوره ق
5 MB
Open: سوره ق.mp3
51.
سوره ذاريات
5.3 MB
Open: سوره ذاريات.mp3
52.
سوره طور
4.3 MB
Open: سوره طور.mp3
53.
سوره نجم
6.6 MB
Open: سوره نجم.mp3
54.
سوره قمر
5.4 MB
Open: سوره قمر.mp3
55.
سوره رحمن
6.7 MB
Open: سوره رحمن.mp3
56.
سوره واقعه
5.6 MB
Open: سوره واقعه.mp3
57.
سوره حديد
12.1 MB
Open: سوره حديد.mp3
58.
سوره مجادله
9.2 MB
Open: سوره مجادله.mp3
59.
سوره حشر
9.4 MB
Open: سوره حشر.mp3
60.
سوره ممتحنه
9.4 MB
Open: سوره ممتحنه.mp3
61.
سوره صف
4.7 MB
Open: سوره صف.mp3
62.
سوره جمعه
3.3 MB
Open: سوره جمعه.mp3
63.
سوره منافقون
3.5 MB
Open: سوره منافقون.mp3
64.
سوره تغابن
4.3 MB
Open: سوره تغابن.mp3
65.
سوره طلاق
6 MB
Open: سوره طلاق.mp3
66.
سوره تحريم
5.1 MB
Open: سوره تحريم.mp3
67.
سوره ملك
6 MB
Open: سوره ملك.mp3
68.
سوره قلم
3.9 MB
Open: سوره قلم.mp3
69.
سوره حاقه
3.8 MB
Open: سوره حاقه.mp3
70.
سوره معارج
3.3 MB
Open: سوره معارج.mp3
71.
سوره نوح
3.3 MB
Open: سوره نوح.mp3
72.
سوره جن
4.9 MB
Open: سوره جن.mp3
73.
سوره مزمل
2.8 MB
Open: سوره مزمل.mp3
74.
سوره مدثر
4.5 MB
Open: سوره مدثر.mp3
75.
سوره قيامه
3.1 MB
Open: سوره قيامه.mp3
76.
سوره انسان
3.9 MB
Open: سوره انسان.mp3
77.
سوره مرسلات
2 MB
Open: سوره مرسلات.mp3
78.
سوره نبأ
2.2 MB
Open: سوره نبأ.mp3
79.
سوره نازعات
3.2 MB
Open: سوره نازعات.mp3
80.
سوره عبس
2.1 MB
Open: سوره عبس.mp3
81.
سوره تكوير
1.4 MB
Open: سوره تكوير.mp3
82.
سوره انفطار
1.2 MB
Open: سوره انفطار.mp3
83.
سوره مطففين
2.8 MB
Open: سوره مطففين.mp3
84.
سوره انشقاق
1.8 MB
Open: سوره انشقاق.mp3
85.
سوره بروج
1.5 MB
Open: سوره بروج.mp3
86.
سوره طارق
678.8 KB
Open: سوره طارق.mp3
87.
سوره اعلى
1.4 MB
Open: سوره اعلى.mp3
88.
سوره غاشيه
1.2 MB
Open: سوره غاشيه.mp3
89.
سوره فجر
2.2 MB
Open: سوره فجر.mp3
90.
سوره بلد
1.3 MB
Open: سوره بلد.mp3
91.
سوره شمس
1.3 MB
Open: سوره شمس.mp3
92.
سوره ليل
1.4 MB
Open: سوره ليل.mp3
93.
سوره ضحى
726.7 KB
Open: سوره ضحى.mp3
94.
سوره شرح
410.4 KB
Open: سوره شرح.mp3
95.
سوره تين
681.6 KB
Open: سوره تين.mp3
96.
سوره علق
1.4 MB
Open: سوره علق.mp3
97.
سوره قدر
940.2 KB
Open: سوره قدر.mp3
98.
سوره بينه
1.5 MB
Open: سوره بينه.mp3
99.
سوره زلزله
627.1 KB
Open: سوره زلزله.mp3
100.
سوره عاديات
535.5 KB
Open: سوره عاديات.mp3
101.
سوره قارعه
637.5 KB
Open: سوره قارعه.mp3
102.
سوره تكاثر
319.4 KB
Open: سوره تكاثر.mp3
103.
سوره عصر
437.5 KB
Open: سوره عصر.mp3
104.
سوره همزه
951.6 KB
Open: سوره همزه.mp3
105.
سوره فيل
670.8 KB
Open: سوره فيل.mp3
106.
سوره قريش
959.2 KB
Open: سوره قريش.mp3
107.
سوره ماعون
585.1 KB
Open: سوره ماعون.mp3
108.
سوره كوثر
460 KB
Open: سوره كوثر.mp3
109.
سوره كافرون
1 MB
Open: سوره كافرون.mp3
110.
سوره نصر
502 KB
Open: سوره نصر.mp3
111.
سوره مسد
525.7 KB
Open: سوره مسد.mp3
112.
اخلاص
529.2 KB
Open: اخلاص.mp3
113.
سوره فلق
527.7 KB
Open: سوره فلق.mp3
114.
سوره ناس
486.9 KB
Open: سوره ناس.mp3
Go to the Top