Tại Sao Tôi Dâng Lễ Cầu Nguyện

Sách Giới thiệu chung
Chủ đề: Tại Sao Tôi Dâng Lễ Cầu Nguyện
Ngôn ngữ: Việt Nam
Tác giả: Abdur Ra-uf Al-Hanawi
Dịch thuật: Abu Zaytune Usman bin Ibrahim
Hiệu đính: Abu Hisaan Ibnu Ysa
Nhà xuất bản: Văn phòng Al-Rabwah
Giới thiệu sơ lược: Tại Sao Tôi Dâng Lễ Cầu Nguyện: Một bức thông điệp giá trị mà người biên soạn đã đề cập đến tầm quan trọng của việc dâng lễ cầu nguyện và sự gìn giữ việc dâng lễ đúng theo giờ giấc qui định, cũng như những ân phước được ban cho qua việc làm đó; đồng thời bức thông điệp cũng cảnh báo về sự bỏ bê lơ là việc dâng lễ sẽ là một trọng tội và sẽ bị xét xử ở Ngày Phán Xét.
Thêm vào ngày: 2011-05-08
Đường dẫn: http://IslamHouse.com/343935
Các chủ đề được phân loại theo thể loại:
Bảng liệt kê các ngôn ngữ khác: Arab (Ả-rập)
Phụ lục trang ( 2 )
1.
Tại Sao Tôi Dâng Lễ Cầu Nguyện
564.2 KB
: Tại Sao Tôi Dâng Lễ Cầu Nguyện.pdf
2.
Tại Sao Tôi Dâng Lễ Cầu Nguyện
3.5 MB
: Tại Sao Tôi Dâng Lễ Cầu Nguyện.doc
Các chủ đề liên quan ( 3 )
Go to the Top