Hành Lễ Salah Là Bổn Phận Của Mỗi Người Muslim

Audio Giới thiệu chung
Chủ đề: Hành Lễ Salah Là Bổn Phận Của Mỗi Người Muslim
Ngôn ngữ: Việt Nam
Người thuyết trình: Abu Zaytune Usman bin Ibrahim
Dịch thuật: Abu Hisaan Ibnu Ysa
Nhà xuất bản: Văn phòng Al-Rabwah
Giới thiệu sơ lược: Hành Lễ Salah Là Bổn Phận Của Mỗi Người Muslim: Đây là bài thuyết giảng phân tích về lễ Salah chính là bổn phận của mỗi người Muslim dù nam hay nữ đồng thời phân tích tiếp kết quả cũng như hành phạt đau đớn dành cho người nào lơ là hoặc bỏ hành lễ Salah.
Thêm vào ngày: 2011-04-15
Đường dẫn: http://IslamHouse.com/340214
Các chủ đề được phân loại theo thể loại:
Bảng liệt kê các ngôn ngữ khác: Arab (Ả-rập)
Phụ lục trang ( 1 )
1.
Hành Lễ Solah Là Bổn Phận Của Mỗi Người Muslim
5.3 MB
: Hành Lễ Solah Là Bổn Phận Của Mỗi Người Muslim.mp3
Các chủ đề liên quan ( 4 )
Go to the Top