Allah Không Cần Kẻ Trung Gian

Bài viết Giới thiệu chung
Chủ đề: Allah Không Cần Kẻ Trung Gian
Ngôn ngữ: Việt Nam
Người viết: Abu Zaytune Usman bin Ibrahim
Hiệu đính: Abu Hisaan Ibnu Ysa
Nhà xuất bản: Văn phòng Al-Rabwah
Giới thiệu sơ lược: Allah Không Cần Kẻ Trung Gian: Bài viết chứng minh rằng tất cả mọi lời cầu xin của con người đều đến trực tiếp Allah không cần kẻ gian, bởi Allah là Đấng Hằng Nghe, Đấng Hằng Thấy, Đấng đáp lại lời cầu xin.
Thêm vào ngày: 2011-03-30
Đường dẫn: http://IslamHouse.com/339260
Các chủ đề được phân loại theo thể loại:
Bảng liệt kê các ngôn ngữ khác: Arab (Ả-rập)
Phụ lục trang ( 2 )
1.
Allah Không Cần Kẻ Trung Gian
279 KB
: Allah Không Cần Kẻ Trung Gian.pdf
2.
Allah Không Cần Kẻ Trung Gian
3.2 MB
: Allah Không Cần Kẻ Trung Gian.doc
Các chủ đề liên quan ( 1 )
Go to the Top