Chứng Nhận Muhammad Là Rasul (Vị Đưa Tin) Của Allah

Bài viết Giới thiệu chung
Chủ đề: Chứng Nhận Muhammad Là Rasul (Vị Đưa Tin) Của Allah
Ngôn ngữ: Việt Nam
Người viết: Nhóm học giả Islam
Dịch thuật: Abu Zaytune Usman bin Ibrahim
Hiệu đính: Abu Hisaan Ibnu Ysa
Nhà xuất bản: Văn phòng Al-Rabwah
Giới thiệu sơ lược: Trong ngôi mộ người chết sẽ bị chất vấn ba điều, nếu ai trả lời được ba điều này thì sẽ thành đạt và được cứu rỗi còn ai không thể trả lời nó thì sẽ phải thất bại thật thảm hại. Một trong ba điều được chất vấn là “Ai là vị Nabi của ngươi ?” hoặc “Muhammad là ai ?”
Thêm vào ngày: 2011-03-12
Đường dẫn: http://IslamHouse.com/338156
Các chủ đề được phân loại theo thể loại:
Bảng liệt kê các ngôn ngữ khác: Arab (Ả-rập)
Phụ lục trang ( 2 )
1.
Chứng Nhận Muhammad Là Rasul (Vị Đưa Tin) Của Allah
214.8 KB
: Chứng Nhận Muhammad Là Rasul (Vị Đưa Tin) Của Allah.pdf
2.
Chứng Nhận Muhammad Là Rasul (Vị Đưa Tin) Của Allah
2.4 MB
: Chứng Nhận Muhammad Là Rasul (Vị Đưa Tin) Của Allah.doc
Các chủ đề liên quan ( 2 )
Go to the Top