Muhammad bin Shaa-my Shibah

Thông tin & con người Giới thiệu chung
Chủ đề: Muhammad bin Shaa-my Shibah
Giới thiệu sơ lược: - Họ tên: Muhammad bin Shaa-my bin Mu-to-i’n bin Jaa-bir Shibah.
- Sinh ra tại thành phố Beach thuộc tỉnh Jizan năm 1375 H.
- Học tiểu học tại Beach và tốt nghiệp vào năm 1387 H, tiếp tục học lên tại Jizan và tốt nghiệp năm 1393 H, tiếp tục học tại khoa Sha-ri-a’h (giáo lý Islam) tại Riyadh chi nhánh trường Đại Học Imam Muhammad Sa-u’d và tốt nghiệp năm 1397 – 1398 H.
- Là thẩm phán khoảng 29 hoặc 30 năm.
- Tác phẩm của ông:
1- Bức thư nhỏ nói về ân phước Qur’an.
2- Phân tích ngắn gọn về Qur’an và bài học từ Qur’an.
3- Rút gọn giáo lý Islam dựa theo Qur’an và Hadith Soheeh.
4- Sách ý nghĩa từ ngữ Qur’an.
5- Sách Ro-saa-il.
Và đã phân tích một số sách về Aqidah, Usul và những sách khác
Thêm vào ngày: 2011-01-18
Đường dẫn: http://IslamHouse.com/332588
Bảng liệt kê các ngôn ngữ khác: Arab (Ả-rập) - Trung Quốc - Anh - Uz-béc - Bangladesh - Thái Lan - Uighur - An-ba-ni - Malayalam - Hà Lan - Pháp - Indonesia - Kurdish
Các chủ đề liên quan ( 0 )
Go to the Top