Truyền Từ Qur’an - Giết Tế Nabi Isma-il -

Bài viết Giới thiệu chung
Chủ đề: Truyền Từ Qur’an - Giết Tế Nabi Isma-il -
Ngôn ngữ: Việt Nam
Người viết: Abu Hisaan Ibnu Ysa
Nhà xuất bản: Văn phòng Al-Rabwah
Giới thiệu sơ lược: Truyền Từ Qur’an - Giết Tế Nabi Isma-i’l -: Đây là bài thuyết giảng đại lễ tết Odh-ha, ngày tết giết tế Qurbaan.
Trong phần thứ nhất gồm: câu chuyện giết tế Nabi Isma-i’l - cầu xin bình an cho Người - và giáo lý giết tế Qurbaan.
Trong phần thứ hai gồm: khuyến khích mọi người hiếu thảo với cha mẹ đồng thời răng đe những ai bất hiếu với họ và giáo lý Islam cho phép đánh vợ như thế nào và khi nào?
Thêm vào ngày: 2010-11-15
Đường dẫn: http://IslamHouse.com/328041
Các chủ đề được phân loại theo thể loại:
Bảng liệt kê các ngôn ngữ khác: Arab (Ả-rập)
Phụ lục trang ( 2 )
1.
Bài thuyết giảng tết Odh-ha
481.2 KB
: Bài thuyết giảng tết Odh-ha.pdf
2.
Bài thuyết giảng tết Odh-ha
2.9 MB
: Bài thuyết giảng tết Odh-ha.doc
Xem thêm ( 4 )
Các chủ đề liên quan ( 2 )
Go to the Top