Tìm Hiểu, Lợi Ích, Ân Phước Nhịn Chay & Salah Taraweeh Tháng Ramadan

Sách Giới thiệu chung
Chủ đề: Tìm Hiểu, Lợi Ích, Ân Phước Nhịn Chay & Salah Taraweeh Tháng Ramadan
Ngôn ngữ: Việt Nam
Tác giả: Sa-id bin Aly bin Wahf Al-Qotony
Dịch thuật: Abu Hisaan Ibnu Ysa
Nhà xuất bản: Văn phòng Al-Rabwah
Giới thiệu sơ lược: Đây là bài viết ngắn gọn nói về "Ân Phước Nhịn Chay" bao gồm những nội dung sau: định nghĩa nhịn chay theo nghĩa Arập và theo nghĩa giáo lý Islam, ân phước và đặc điểm của nhịn chay, ý nghĩa và lợi ích của nhịn chay. Cũng trong bài viết này bao gồm cả ân phước tháng Ramadan chi tiết như: nhịn chay, dâng lễ Salah Sunnah và đặc điểm về nó. Tất cả đều được dẫn chứng cụ thể.
Thêm vào ngày: 2010-09-06
Đường dẫn: http://IslamHouse.com/321090
Các chủ đề được phân loại theo thể loại:
Bảng liệt kê các ngôn ngữ khác: Arab (Ả-rập)
Phụ lục trang ( 2 )
1.
Ân Phước Nhịn Chay & Solah Taroweeh Tháng Romadon Tìm Hiểu, Lợi Ích, Ân Phước & Đặc Điểm Romadon
921.5 KB
: Ân Phước Nhịn Chay & Solah Taroweeh Tháng Romadon Tìm Hiểu, Lợi Ích, Ân Phước & Đặc Điểm Romadon.pdf
2.
Ân Phước Nhịn Chay & Solah Taroweeh Tháng Romadon Tìm Hiểu, Lợi Ích, Ân Phước & Đặc Điểm Romadon
3.9 MB
: Ân Phước Nhịn Chay & Solah Taroweeh Tháng Romadon Tìm Hiểu, Lợi Ích, Ân Phước & Đặc Điểm Romadon.doc
Các chủ đề liên quan ( 7 )
Go to the Top