Cấm Nhịn Chay Từ Giửa Tháng Sha’baan

Fataawa (hỏi & đáp) Giới thiệu chung
Chủ đề: Cấm Nhịn Chay Từ Giửa Tháng Sha’baan
Ngôn ngữ: Việt Nam
Trả lời câu hỏi: Muhammad Saaleh Al-Munjid
Dịch thuật: Abu Hisaan Ibnu Ysa
Nhà xuất bản: Văn phòng Al-Rabwah
Giới thiệu sơ lược: Hỏi: Có được phép nhịn chay từ sau nữa tháng Sha’baan (tháng 8 lịch Islam) ? Vì tôi đã nghe được rằng Nabi cấm nhịn chay từ sau tháng Sha’baan trở đi.
Thêm vào ngày: 2010-07-24
Đường dẫn: http://IslamHouse.com/316871
Các chủ đề được phân loại theo thể loại:
Bảng liệt kê các ngôn ngữ khác: Arab (Ả-rập)
Phụ lục trang ( 2 )
1.
Cấm Nhịn Chay Từ Giửa Tháng Sha'baan
206.3 KB
: Cấm Nhịn Chay Từ Giửa Tháng Sha'baan.pdf
2.
Cấm Nhịn Chay Từ Giửa Tháng Sha'baan
1.9 MB
: Cấm Nhịn Chay Từ Giửa Tháng Sha'baan.doc
Go to the Top