Nhắc Nhở Về Đại Hồng Ân Islam

Audio Giới thiệu chung
Chủ đề: Nhắc Nhở Về Đại Hồng Ân Islam
Ngôn ngữ: Việt Nam
Người thuyết trình: Sheikh Saaleh bin Fawzaan Al-Fawzaan
Dịch thuật: Abu Hisaan Ibnu Ysa
Nhà xuất bản: Văn phòng Al-Rabwah
Giới thiệu sơ lược: Nhắc Nhở Về Đại Hồng Ân Islam: Trong bài viết tác giả nhắc nhở mọi người mọi hồng ân mà Allah đã ban cho con người đặc biệt là đại hồng ân Islam. Để đáp lại đại hồng ân này bắt buộc chúng ta những người Muslim phải luôn tạ ơn Ngài và bám chặt lấy tôn giáo Islam này đồng thời làm theo những gì được Nabi Muhammad (cầu xin bình an và phúc lành cho Người) truyền dạy, khi chúng ta nhìn lại những vị tiền nhân trước kia họ không hài lòng đánh đổi tôn giáo với bất cứ tôn giáo này cho dù có bị hành hạ dùng cực hình ra sao họ vẫn kiên trì bám lấy tôn giáo, trong bài viết có kể lên một vài tấm gương mẫu mực bị dùng cực hình nhưng không hề nao núng, không hề lay động
Thêm vào ngày: 2010-05-10
Đường dẫn: http://IslamHouse.com/295352
Các chủ đề được phân loại theo thể loại:
Bảng liệt kê các ngôn ngữ khác: Arab (Ả-rập) - Anh - Amharic - Tiếng Sri Lanka - Afar - Tigrinya - Malayalam
Phụ lục trang ( 3 )
1.
Nhắc Nhở Về Đại Hồng Ân Islam
370.5 KB
: Nhắc Nhở Về Đại Hồng Ân Islam.pdf
2.
Nhắc Nhở Về Đại Hồng Ân Islam
2.6 MB
: Nhắc Nhở Về Đại Hồng Ân Islam.doc
3.
Nhắc Nhở Về Đại Hồng Ân Islam
4.4 MB
: Nhắc Nhở Về Đại Hồng Ân Islam.mp3
Các chủ đề liên quan ( 1 )
Go to the Top