Tôn Giáo Islam & Những Điều Làm Xóa Bỏ Islam

Bài viết Giới thiệu chung
Chủ đề: Tôn Giáo Islam & Những Điều Làm Xóa Bỏ Islam
Ngôn ngữ: Việt Nam
Người viết: Sheikh Saaleh bin Fawzaan Al-Fawzaan
Dịch thuật: Abu Hisaan Ibnu Ysa
Nhà xuất bản: Văn phòng Al-Rabwah
Giới thiệu sơ lược: Islam là tôn giáo của Allah Đấng Vinh Quang và Tối Cao là tôn giáo chân lý thẳng táp một đường duy nhất còn sự lầm lạc thì có rất nhiều và vô số đường để đi.
Bỏ đạo Islam đến với tôn giáo Kafir có nhiều loại khi người đó bỏ hẳn luôn Islam để đến với một trong các tôn giáo Kafir khác và có người phạm phải một trong những trọng tội làm cho tôn giáo của y bị hủy bỏ trong khi y không hay biết rồi lại cố gắng thi hành mọi giáo điều của Islam để tính mình là người Muslim nhưng thật ra y không phải là Muslim.
Thêm vào ngày: 2010-04-06
Đường dẫn: http://IslamHouse.com/289470
Các chủ đề được phân loại theo thể loại:
Bảng liệt kê các ngôn ngữ khác: Arab (Ả-rập)
Phụ lục trang ( 2 )
1.
Tôn Giáo Islam & Những Điều Làm Xóa Bỏ Islam
400.8 KB
: Tôn Giáo Islam & Những Điều Làm Xóa Bỏ Islam.pdf
2.
Tôn Giáo Islam & Những Điều Làm Xóa Bỏ Islam
3.3 MB
: Tôn Giáo Islam & Những Điều Làm Xóa Bỏ Islam.doc
Các chủ đề liên quan ( 2 )
Go to the Top