Al-Matn Ul‘Aqdi

Mga Aklat Ang Pang-kalahatang kard
Pamagat : Al-Matn Ul‘Aqdi
Wika: Tagalog
Maikling Paglalarawan: At ito naman ay boud na teksto ng mga pinaniniwalaan, at saklaw dito ang mga pamantayan ng mga paksa sa ‘Aqeedah (mga isinasapusong paniniwala) ng Ahlu Us-Sunna wa Al-Jama’ah (yaong mga tumatalima sa Sunnah at magkakasama-sama sa pagsunod nito). At ang
mga sumusunod ay ang lahat na mga paksa na nabanggit dito:
1). Mula sa mga wastong nasasaklaw ng ‘Aqeedah na katanggap-tanggap at may kaukulang gantimpala.
2). O kaya’y mga naisalaysay ng karamihan sa mga pantas, tulad ng nasa nakasanayan ng mga may kaalaman mula sa mga Ahlu Us-Sunnah na kanilang binabanggit ang kabuuran ng mga sinang-ayunan sa mga pangunahing paksa hinggil sa ‘Aqeedah (1).
3). O kaya’y mula sa mga pinagdalubhasaan ng Ahlu Us-Sunnah wa Al-Jama’ah na salungat sa iba na nanggaling sa mga pangkat na umaanib sa Islam. Kaya’t [kalakip sa nakasanayan ng mga manunulat ng kabuuran sa ‘Aqeedah na kabilang sa Madh’hab ng Ahlu Us-Sunnah wa Al-Jama’ah ay ang pagbanggit sa mga pinagdalubhasaan ng Ahlu Us-Sunnah wa Al-Jama’ah na salungat sa mga hindi naniniwala at mga lumilihis ...
Petsa ng Pagdagdag: 2018-10-08
Maiksing kawing: http://IslamHouse.com/2827714
Ang kard na ito ay isinalin sa mga sumusunod na wika: Arabic
Mga Nakakabit sa Pahina ( 4 )
1.
Al-Matn Ul‘Aqdi
242.9 KB
: Al-Matn Ul‘Aqdi.pdf
2.
Al-Matn Ul‘Aqdi
3.2 MB
: Al-Matn Ul‘Aqdi.pdf
3.
Al-Matn Ul‘Aqdi
4.6 MB
: Al-Matn Ul‘Aqdi.docx
4.
Al-Matn Ul‘Aqdi
3.3 MB
: Al-Matn Ul‘Aqdi.docx
Go to the Top