හජ් සහ උම්රා ඉටු කරන්නේ කෙසේද

පොත Card Assembly
මාතෘකාව: හජ් සහ උම්රා ඉටු කරන්නේ කෙසේද
භාෂාව: සිංහල
කර්තෘත්වය: මුහම්මද් ඉබ්නු සාලිහ් අල්-උසෙයිමිය්යීන්
පරිවර්තනය: ෂරීෆුද් දීන් මුහම්මද් මන්සූර්
ප්‍රකාශකයා: මදීනා නගරයේ අල්-බදීආ හි ඇරයුම් හා සමාජ දැනුවත් කිරීම් සඳහා දායකත්ව කාර්යාලය
කෙටි විස්තර: හජ් සහ උම්රා ඉටු කරන්නේ කෙසේද නැමැති කුඩා පොත් පිංච සිංහල භාෂාවට පරිවර්තනය කරන ලද කුඩා සංස්කරණයකි.මුස්ලිම් වරයෙකු හජ් හා උම්රා යන කර්තව්‍යයන් ඉටු කළ යුතු ආකාරය හා එ්වායෙහි තිබෙන නීති රීති පිළිබඳ මෙහිදී සාකච්ඡා කර ඇත.
එකතු කළ දිනය: 2017-07-16
Short Link: http://IslamHouse.com/2823878
මෙම ලිපිනය හේතුවක් මත පහත සදහන් ලෙස වර්ගී කර ඇත
පරිවර්තනය කළ මාතෘකාවේ විස්තර: අරාබි
ඇමුණුම ( 1 )
1.
හජ් සහ උම්රා ඉටු කරන්නේ කෙසේද
1 MB
Open: හජ් සහ උම්රා ඉටු කරන්නේ කෙසේද.pdf
Go to the Top