ස්ථීර පැවැත්මට මඟපෙන්වීම්

පොත Card Assembly
මාතෘකාව: ස්ථීර පැවැත්මට මඟපෙන්වීම්
භාෂාව: සිංහල
කර්තෘත්වය: මුහම්මද් සාලිහ් අල්-මුන්ජිද්
පරිවර්තනය: සුල්ෆි හි පිහිටි තව්ඉය්යා ජාලිය්යාත්හි ශාඛාව
ප්‍රකාශකයා: ඇරයුම් හා සමාජ දැනුවත් කිරීම් සඳහා දායකත්ව කාර්යාලය - දුල්ෆි
කෙටි විස්තර: ස්ථීර පැවැත්මට මඟපෙන්වීම් යන මෙම කුඩා පොත් පිංච සවුදි අරාබියාවේ පිහිටි සුල්ෆි ඉස්ලාමීය මධ්‍යස්ථානය මඟින් සිංහල භාෂාවට පරිවර්තනය කළ එක් සංස්කරණයකි.මෙහි මිනිසාගේ ජීවිතයට අවැසි ඔවදන් කිහිපයක් පිළිබඳ කරුණු පහදා දී ඇත.
එකතු කළ දිනය: 2017-07-16
Short Link: http://IslamHouse.com/2823871
මෙම ලිපිනය හේතුවක් මත පහත සදහන් ලෙස වර්ගී කර ඇත
පරිවර්තනය කළ මාතෘකාවේ විස්තර: අරාබි
ඇමුණුම ( 1 )
1.
ස්ථීර පැවැත්මට මඟපෙන්වීම්
1.6 MB
Open: ස්ථීර පැවැත්මට මඟපෙන්වීම්.pdf
Go to the Top