Доброволни намази

Categories through topics Subject Information
Title: Доброволни намази
Short Discription: Се мисли на доброволните намази кои не се задолжителни. Истите можат да се поделат на условени и неусловени Условени се: намазите при помрачување, за дожд, во Рамазан, Витр намаз. Највреден намаз по задолжителниот е ноќниот намаз. Секој верник е должен да се труди да има повеќе доброволни намази. Тука прописите се според следниов редослед:
1. Потврдени сунети 2. Ноќен намаз 3. Витр Намаз 4. Теравих намаз 5. Бајрамски намази 6. Намаз при помрачување на сонце или месечина 7. Намаз за дожд 8. Духа (претпладневен) намаз 9. Истихара намаз
Short Link: http://IslamHouse.com/2818726
Go to the Top