Исламско мисионерство

Categories through topics Subject Information
Title: Исламско мисионерство
Short Discription: Содржи материјали поврзани со повикување во Ислам и со повикувачите во Ислам. Презентира идеи, начини, средства. Зборува за проблемите, прописите поврзани со оваа чесна должност, основите и изворите на исламското мисионерство, ве.штини неопходни, историја на мисионерството, како да повикаш немуслиман во Ислам, искуства, пречки на патот на повикување во Ислам
Short Link: http://IslamHouse.com/2818719
Go to the Top