สิทธิโดยธรรมชาติของมนุษย์ที่อิสลามยืนยันรับรอง

หนังสือ การ์ดของข้อมูล
หัวข้อ: สิทธิโดยธรรมชาติของมนุษย์ที่อิสลามยืนยันรับรอง
ภาษา: ไทย
ผู้แต่ง: มุหัมมัด บิน ศอลิหฺ อัล-อุษัยมีน
ผู้แปล: อันวา สะอุ
ผู้ตรวจทาน: ซุฟอัม อุษมาน
เผยแพร่โดย: สำนักงานเผยแพร่และสอนอิสลาม อัร-ร็อบวะฮฺ กรุงริยาด
คำอธิบายโดยย่อ: สิทธิโดยธรรมชาติของมนุษย์ที่อิสลามยืนยันรับรอง ผู้เขียนได้กล่าวในบทนำว่า “ส่วนหนึ่งจากความงดงามของอิสลามคือการธำรงไว้ซึ่งความยุติธรรมและให้สิทธิแก่ผู้ที่สมควรได้รับสิทธิอย่างเหมาะสมโดยปราศจาความเลยเถิดและหย่อนหยาน อัลลอฮฺได้บัญชาให้ดำรงไว้ซึ่งความยุติธรรม ทำดีและรักษาสิทธิต่างๆ ของบรรดาญาติมิตร ด้วยเหตุเพื่อธำรงความยุติธรรมนี่เอง ศาสนาทูตทั้งหลายจึงถูกแต่งตั้งขึ้น คัมภีร์ต่างๆ ถูกประทานลงมา และภารกิจทั้งโลกนี้และอาคิเราะฮฺได้ถูกปฏิบัติ
ความยุติธรรมหมายถึงการมอบสิทธิแก่ผู้ที่สมควรได้รับสิทธิ ตลอดจนถึงการมอบสถานะอันสมควรแก่บุคคลใดบุคคลหนึ่ง ซึ่งสิ่งนี้จะไม่เกิดความสมบูรณ์ยกเว้นเมื่อได้รู้จักสิทธิต่างๆ ที่บุคคลเหล่านั้นพึงได้รับ ดังนั้นข้าพเจ้าจึงได้เรียงร้อยถ้อยคำเหล่านี้เพื่ออธิบายถึงความสำคัญของสิทธิต่างๆ เพื่อที่บ่าวคนหนึ่งจะต้องปฏิบัติตามภาระหน้าที่เท่าที่เขามีความสามารถที่จะกระทำได้ โดยสามารถสรุปสิทธิต่างๆ ได้ดังนี้
1. สิทธิของอัลลอฮฺ ซุบหานะฮุ วะตะอาลา
2. สิทธิของนบี ศ็อลลัลลอฮุ อะลัยฮิ วะสัลลัม
3. สิทธิของบิดามารดา
4. สิทธิของบุตร
5. สิทธิของญาติพี่น้อง
6. สิทธิของคู่สมรส
7. สิทธิของผู้นำและผู้อยู่ภายใต้การปกครอง
8. สิทธิของเพื่อนบ้าน
9. สิทธิของชาวมุสลิมทั่วไป
10. สิทธิของพี่น้องต่างศาสนิก
สิทธิต่างๆ เหล่านี้คือประเด็นที่เราต้องการอธิบายโดยสังเขปในหนังสือเล่มนี้”
วันที่เพิ่ม: 2016-12-15
ลิงก์แบบย่อ: http://IslamHouse.com/2817280
:: หัวข้อนี้ถูกจัดอยู่ในหมวดหมู่ต่อไปนี้ ::
คำแปลของการ์ดข้อมูลในภาษาต่างๆ: อาหรับ
ไฟล์แนบพร้อมข้อมูล ( 2 )
1.
สิทธิโดยธรรมชาติของมนุษย์ที่อิสลามยืนยันรับรอง
1.1 MB
: สิทธิโดยธรรมชาติของมนุษย์ที่อิสลามยืนยันรับรอง.pdf
2.
สิทธิโดยธรรมชาติของมนุษย์ที่อิสลามยืนยันรับรอง
17.5 MB
: สิทธิโดยธรรมชาติของมนุษย์ที่อิสลามยืนยันรับรอง.docx
Go to the Top