Трансакции

Categories through topics Subject Information
Title: Трансакции
Short Discription: Оваа категорија содржи теми кои се однесуваат на финансиските трансакции како купопродажба, камата, менувачко работење, право на избор, трансакциите Селем, задолжување, залог, трансфер, партнерство, Арије, Шуф'а, Мусакат, Музареа, кирија, Ихјаул меват, подарок, Џуале, Ведиа, Сибак, Мунаделе, вакуф, прописи на Ибра'
Short Link: http://IslamHouse.com/2816440
Go to the Top