Разновидни Курански теми

Categories through topics Subject Information
Title: Разновидни Курански теми
Short Discription: Во оваа датотека обработува теми повеќе студии како: Посебностите на Куранот, Вредностите на Куранот, Прописи и етика на читање и на слушање Куран, Моралот на носителите на Куранот, теми на поглавја и ајети, имињата, целите и главните оски, Главни пораки на Куранот, учење на Куран, содржини на Куран, Курански кажувања, Курански примери и мудрости, Курански дебати, Заклетвата во Куранот, Курански дови, знаења извлечени од Куранот, Хифз на Куранот и зборовните сличности
Short Link: http://IslamHouse.com/2816427
Go to the Top