මිනිසාගේ දහම

වීඩියෝ Card Assembly
මාතෘකාව: මිනිසාගේ දහම
භාෂාව: සිංහල
කථිකයා: මුහම්මද් මන්සූර් දහ්ලාන්
විමර්ෂන කිරීම: මුහම්මද් අකීල් මුහම්මද් අමීන්
කෙටි විස්තර: විශ්වෙය් පවතින දහම් තුලින් මිනිසා සතු සහජ දහම යනු සර්වබලධාරී අල්ලාහ් දෙවිඳු විසින් පහළ වූ ඉස්ලාම් දහම පමණීයි යන්න මෙහිදී ඉදිරිපත් කර අැත.
එකතු කළ දිනය: 2016-06-02
Short Link: http://IslamHouse.com/2806124
පරිවර්තනය කළ මාතෘකාවේ විස්තර: අරාබි
ඇමුණුම ( 2 )
1.
yG_wEBx_yMc?rel=0
2.
dinul insan sinhal_qtp.mp4
202.8 MB
Go to the Top