Tawhid - Niềm Tin Vào Sự Tiền Định

Audio Giới thiệu chung
Chủ đề: Tawhid - Niềm Tin Vào Sự Tiền Định
Ngôn ngữ: Việt Nam
Người thuyết trình: Abu Zaytune Usman bin Ibrahim
Hiệu đính: Abu Hisaan Ibnu Ysa
Nhà xuất bản: Văn phòng Al-Rabwah
Giới thiệu sơ lược: Bài thuyết giảng phân tích rằng niềm tin của tín đồ Muslim sẽ chẳng hoàn mỹ cho đến khi tin tưởng vào sự tiền định của Allah.
Thêm vào ngày: 2016-05-22
Đường dẫn: http://IslamHouse.com/2805054
Các chủ đề được phân loại theo thể loại:
Bảng liệt kê các ngôn ngữ khác: Arab (Ả-rập)
Phụ lục trang ( 1 )
1.
Tawhid - Niềm Tin Vào Sự Tiền Định
20.7 MB
: Tawhid - Niềm Tin Vào Sự Tiền Định.mp3
Xem thêm ( 1 )
Go to the Top