Giáo lý Đức Tin Dễ Hiểu từ Qur’an Và Sunnah

Sách Giới thiệu chung
Chủ đề: Giáo lý Đức Tin Dễ Hiểu từ Qur’an Và Sunnah
Ngôn ngữ: Việt Nam
Tác giả: Ahmah bin Abdur Rohman Al-Qody
Dịch thuật: Abu Zaytune Usman bin Ibrahim
Hiệu đính: Abu Hisaan Ibnu Ysa
Nhà xuất bản: Văn phòng Al-Rabwah
Giới thiệu sơ lược: Ông Ahmad bin Abdurrahman Al-Qaadhi nói: “...Quả thật tôi đã thấy các vấn đề của giáo lý đức tin cũng như sự sắp xếp và bố trí của nó được dựa theo sự chỉ dạy của Thiên sứ e về sáu điều căn bản của đức tin Iman được nói trong Hadith đại Thiên Thần Jibril đến dạy Người e. Căn cứ theo các văn bản giáo lý từ Qur’an và Sunnah tôi muốn trình bày nội dung ý nghĩa của sáu đức tin căn bản đó nhằm phơi bày sự lệch lạc nằm ngoài phạm vi của chúng cũng như muốn phản hồi những điều lệch lạc này một cách không dài dòng và lượm thượm.
Cuốn sách giáo lý đức tin này là một tài liệu tương đối, không quá dài cũng không quá tóm lược nhưng tôi đã trình bày theo cách dễ hiểu mong rằng các tín đồ Muslim có thể tìm thấy những điều hữu ích từ cuốn sách cũng như gặt hái được giá trị từ giáo lý đức tin ...”
Thêm vào ngày: 2016-04-28
Đường dẫn: http://IslamHouse.com/2803904
Các chủ đề được phân loại theo thể loại:
Phụ lục trang ( 2 )
1.
Giáo lý Đức Tin Dễ Hiểu từ Qur’an Và Sunnah
2.7 MB
: Giáo lý Đức Tin Dễ Hiểu từ Qur’an Và Sunnah.pdf
2.
Giáo lý Đức Tin Dễ Hiểu từ Qur’an Và Sunnah
16.7 MB
: Giáo lý Đức Tin Dễ Hiểu từ Qur’an Và Sunnah.docx
Go to the Top