Tiểu Sử Nabi - Sự Kiện Isro & Me’roj

Audio Giới thiệu chung
Chủ đề: Tiểu Sử Nabi - Sự Kiện Isro & Me’roj
Ngôn ngữ: Việt Nam
Người thuyết trình: Abu Zaytune Usman bin Ibrahim
Hiệu đính: Abu Hisaan Ibnu Ysa
Nhà xuất bản: Văn phòng Al-Rabwah
Giới thiệu sơ lược: Bài thuyết giảng kể về sự kiện vĩ đại đã xảy ra trong lịch sử loài người, đó là Thiên Sứ - cầu xin bình an và phúc lành cho Người - được hộ tống dạ hành trong đêm từ Masjid Harom ở Makkah đến Masjid Aqso ở Palestine, rồi từ đó được hộ tống tiếp tục lên trên tầng trời thứ bảy và trực tiếp nhận lãnh sứ mạng từ Allah, sau đó Người trở về Makkah. Tất cả mọi sự kiện chỉ xảy ra trong một đêm duy nhất.
Thêm vào ngày: 2016-04-06
Đường dẫn: http://IslamHouse.com/2801206
Các chủ đề được phân loại theo thể loại:
Bảng liệt kê các ngôn ngữ khác: Arab (Ả-rập)
Phụ lục trang ( 1 )
1.
Tiểu Sử Nabi - Sự Kiện Isro & Me’roj
22 MB
: Tiểu Sử Nabi - Sự Kiện Isro & Me’roj.mp3
Xem thêm ( 3 )
Go to the Top