අකීදා අහ්ලුස් සුන්නා වඅල් ජමාඅ

පොත Card Assembly
මාතෘකාව: අකීදා අහ්ලුස් සුන්නා වඅල් ජමාඅ
භාෂාව: සිංහල
කර්තෘත්වය: මුහම්මද් ඉබ්නු සාලිහ් අල්-උසෙයිමිය්යීන්
පරිවර්තනය: ජාසිම් බි දඉයාන්
විමර්ෂන කිරීම: මුහම්මද් අසාද් බී.ඒ.
ප්‍රකාශකයා: ඉස්ලාමීය මධ්යකස්ථානය රබ්වා
කෙටි විස්තර: අල්ලාහ් කෙරෙහි විශ්වාසය, මලාඉකාවරුන් කෙරෙහි විශ්වාසය, නබි වරුන් සහ ග්‍රන්ථයන් කෙරෙහි විශ්වාසය, අල් කද්ර් නම් දෛවය කෙරෙහි විශ්වාසය, අවසාන දිනය කෙරෙහි විශ්වාසය සහ මේවායේ සාරාංශය මෙහි ඇතිලත් වේ.
එකතු කළ දිනය: 2016-03-30
Short Link: http://IslamHouse.com/2800412
මෙම ලිපිනය හේතුවක් මත පහත සදහන් ලෙස වර්ගී කර ඇත
පරිවර්තනය කළ මාතෘකාවේ විස්තර: අරාබි
ඇමුණුම ( 2 )
1.
අකීදා අහ්ලුස් සුන්නා වඅල් ජමාඅ
991.9 KB
Open: අකීදා අහ්ලුස් සුන්නා වඅල් ජමාඅ.pdf
2.
අකීදා අහ්ලුස් සුන්නා වඅල් ජමාඅ
4.7 MB
Open: අකීදා අහ්ලුස් සුන්නා වඅල් ජමාඅ.doc
Go to the Top