Ninu Awọn Apẹẹrẹ Ọjọ Ikẹhin - Jijade Masiihu Dajjaal

Audios Subject Information
Title: Ninu Awọn Apẹẹrẹ Ọjọ Ikẹhin - Jijade Masiihu Dajjaal
Language: Yoruba
Reviewing: Hamid Yusuf
Short Discription: 1 - Ọrọ nipa Masiihu Dajjaal gẹgẹ bi Ojisẹ Olọhun [Ikẹ ati ọla Ọlọhun ki o maa ba a]
ti se apejuwe ati awọn iroyin rẹ fun wa.
2 - Agbegbe yii pese idahun si awọn ibeere yii: Se Masiihu Dajjaal nsẹmi lọwọ lọwọ, Njẹ yoo bimọ, ilu wo ni yoo ti jade, ati wipe awọn ilu wo ni ko nii de.
Addition Date: 2016-03-09
Short Link: http://IslamHouse.com/2797705
Translation of Subject Description: Awọn ara ilẹ Larubawa
Attachments ( 2 )
1.
Ninu Awọn Apẹẹrẹ Ọjọ Ikẹhin - Jijade Masiihu Dajjaal - 1
24.3 MB
Listen: Ninu Awọn Apẹẹrẹ Ọjọ Ikẹhin - Jijade  Masiihu Dajjaal - 1.mp3
2.
Ninu Awọn Apẹẹrẹ Ọjọ Ikẹhin - Jijade Masiihu Dajjaal - 2
24.6 MB
Listen: Ninu Awọn Apẹẹrẹ Ọjọ Ikẹhin - Jijade  Masiihu Dajjaal - 2.mp3
Go to the Top