yamarinde ti fisirenwaado kabande bakka fe xonitonwa saratinu

dabarinden moxonwa Subject Information
tuyade: yamarinde ti fisirenwaado kabande bakka fe xonitonwa saratinu
fo deppe: yamarinde ti fisirenwaado kabande bakka fe xonitonwa saratinu
akeni wajibiyayi silami su kamma
siti fo deppe: http://IslamHouse.com/2793919
faidi qadi ( 4 )
Go to the Top