Зыгъэпсэхугъуэ махуэхэр

Categories through topics Subject Information
Title: Зыгъэпсэхугъуэ махуэхэр
Short Discription: Мы папкэм щызэхуэхьэсащ тхыгъэхэр зыгъэпсэхугъуэ махуэхэм сэбэп къыхэк1ыу зэрыбгъэк1уэным теухуауа, абы къинэмыщ1у хэтщ гъуэгу утехьэмэ къыпщхьэпэну хьукмхэр
Short Link: http://IslamHouse.com/2791958
Go to the Top