Сытым щхьэк1э диныр къащта? Диным щ1эуэ къихьахэм я хъыбархэр

Categories through topics Subject Information
Title: Сытым щхьэк1э диныр къащта? Диным щ1эуэ къихьахэм я хъыбархэр
Short Discription: Диным щ1эуэ къихьахэм я хъыбархэр 30 къехъу бзэк1э илъщ мы папкэм. Ахэм я хъыбарыращ нэхъыф1 дыдэ жэуапыр упщ1э куэдым къатым: Сытым щхьэк1э диным къихьа ахэр?
Short Link: http://IslamHouse.com/2791475
Go to the Top