Мухьэммэд, гьэлейхи сэлям, зэрыбегъымбарым и щыхьэтхэр

Categories through topics Subject Information
Title: Мухьэммэд, гьэлейхи сэлям, зэрыбегъымбарым и щыхьэтхэр
Short Discription: Мы напэм зэхуэхьэсащ Мухьэммэд, гьэлейхи сэлям, зэрыбегъымбарым и и щыхьэтхэр бзэ зэмыл1эужьыгъуэхэмк1э. Абым хэхьащ: Бегъымбарым, гьэлейхи сэлям, къи1уэта щэхухэр - Алыхьым телыджагъэу бегъымбарым, гьэлейхи сэлям, къыритар - Хъыбар егъэщ1эн - Ипэк1э щы1а бегъымбархэ Мухьэммэд и гугъу зэращ1ар
Short Link: http://IslamHouse.com/2791318
Go to the Top