Лъэгъуныгъэм и махуэшхуэ

Categories through topics Subject Information
Title: Лъэгъуныгъэм и махуэшхуэ
Short Discription: Джэурхэм зегъэщхьыным хуабжьу зиубгъуащ мысылмэнхэм я деж, абым щыщ джэурхэм я махуэшхуэхэр гъэлъэп1эныр. Лъэгъуныгъэм и махуэшхуэк1э зэджэр абыхэм ящыщ зыщ. Мы папкэм къыщыугъуеящ а махуэм и гъэлъэп1эным и хьукмыр бзэ зэмыл1эужьыгъуэхэмк1э
Short Link: http://IslamHouse.com/2791284
Go to the Top