Tiểu Sử - Khởi Điểm Tạo Hóa & Tiểu Sử Nabi Adam

Audio Giới thiệu chung
Chủ đề: Tiểu Sử - Khởi Điểm Tạo Hóa & Tiểu Sử Nabi Adam
Ngôn ngữ: Việt Nam
Người thuyết trình: Abu Zaytune Usman bin Ibrahim
Hiệu đính: Abu Hisaan Ibnu Ysa
Nhà xuất bản: Văn phòng Al-Rabwah
Giới thiệu sơ lược: Hai Bài giảng miêu tả quá trình trời đất được tạo hóa, và thủy tổ Adam được tạo hóa ra sao, và tóm lược tiểu sử của vị Nabi này.
Thêm vào ngày: 2015-12-24
Đường dẫn: http://IslamHouse.com/2786030
Các chủ đề được phân loại theo thể loại:
Bảng liệt kê các ngôn ngữ khác: Arab (Ả-rập)
Phụ lục trang ( 2 )
1.
Tiểu Sử - Khởi Điểm Tạo Hóa & Tiểu Sử Nabi Adam - Phan 1
42.3 MB
: Tiểu Sử - Khởi Điểm Tạo Hóa & Tiểu Sử Nabi Adam - Phan 1.mp3
2.
Tiểu Sử - Khởi Điểm Tạo Hóa & Tiểu Sử Nabi Adam - Phan 2
43.9 MB
: Tiểu Sử - Khởi Điểm Tạo Hóa & Tiểu Sử Nabi Adam - Phan 2.mp3
Xem thêm ( 3 )
Go to the Top