හජ් ඉස්ලාමයේ මූලිකාංග පහෙන් එකකි

ඕඩියෝ Card Assembly
මාතෘකාව: හජ් ඉස්ලාමයේ මූලිකාංග පහෙන් එකකි
භාෂාව: උස්බෙක්
කෙටි විස්තර: මෙම කොටසෙහි හජ් ඉස්ලාමයේ එක් මූලිකාංගයක් බවත් එය මූලික අවශ්‍යතාවක් බවත් ජීවිතයේ එක් වරක් හැර සෑම වසරක කිරීම අනිවාර්ය නොමැති බවත් පහැදිලි කරන ලිපියකි. එමෙන්ම පිළිගනු ලැබූ හජ් වන්දනාවට ස්වර්ගය හැර වෙනත් කුසලක් නොමැති බවත් තවදුරටත් පැහැදිලි කරයි
එකතු කළ දිනය: 2015-09-21
Short Link: http://IslamHouse.com/2774539
මෙම ලිපිනය හේතුවක් මත පහත සදහන් ලෙස වර්ගී කර ඇත
ඇමුණුම ( 3 )
1.
Ҳаж Ислом рукнларининг бири
2.7 MB
: Ҳаж Ислом рукнларининг бири.mp3
2.
Ҳаж умрда бир марта фарз бўлади
3.3 MB
: Ҳаж умрда бир марта фарз бўлади.mp3
3.
Мабрур ҳажга фақат жаннат мукофот
4.9 MB
: Мабрур ҳажга фақат жаннат мукофот.mp3
Go to the Top