හජ් ඉස්ලාමයේ මූලිකාංගවලින් එක් මූලිකාංගයකි

පොත Card Assembly
මාතෘකාව: හජ් ඉස්ලාමයේ මූලිකාංගවලින් එක් මූලිකාංගයකි
භාෂාව: ස්පාඤ්ඤ
කෙටි විස්තර: මෙම ලිපියේ නියමිත දිනයන් තුළ හජ් ඉටු කරන්නෙකු හජ් වන්දනාව කළ යුතු ආකාරය එහි පිළිවෙළ එම වතාවත් ඉටු කරන අයුරු ඉතා කෙටියෙන් අවශ්‍ය ප්‍රමාණයට සඳහන්ව ඇත
එකතු කළ දිනය: 2015-09-21
Short Link: http://IslamHouse.com/2774536
මෙම ලිපිනය හේතුවක් මත පහත සදහන් ලෙස වර්ගී කර ඇත
ඇමුණුම ( 1 )
1.
El Fiqh del Hayy
134 KB
Open: El Fiqh del Hayy.pdf
Go to the Top