ඉස්ලාමයේ මූලිකාංග අතුරින් පස්වැනි මූලිකාංගය හජ් වේ.

ලිපි Card Assembly
මාතෘකාව: ඉස්ලාමයේ මූලිකාංග අතුරින් පස්වැනි මූලිකාංගය හජ් වේ.
භාෂාව: ස්පාඤ්ඤ
ප්‍රකාශකයා: www.islamreligion.com වෙබ් අඩවිය
කෙටි විස්තර: ස්පාංඤ භාෂාවෙන් ලියවුනු ලිපියකි. ඉස්ලාමයේ මූලිකාංග අතුරින් මූලිකාංගයක් වන හජ් පිළිබඳ මෙහි සාකච්ඡාවට බඳුන් වේ
එකතු කළ දිනය: 2015-09-21
Short Link: http://IslamHouse.com/2774535
මෙම ලිපිනය හේතුවක් මත පහත සදහන් ලෙස වර්ගී කර ඇත
ඇමුණුම ( 2 )
1.
El Quinto Pilar del Islam La Peregrinación
194.9 KB
Open: El Quinto Pilar del Islam La Peregrinación.pdf
2.
El Quinto Pilar del Islam La Peregrinación
3.4 MB
Open: El Quinto Pilar del Islam La Peregrinación.doc
Go to the Top