Bạn Biết Gì Về Mười Ngày Đầu Tháng Zul Hijjah ?

Bài viết Giới thiệu chung
Chủ đề: Bạn Biết Gì Về Mười Ngày Đầu Tháng Zul Hijjah ?
Ngôn ngữ: Việt Nam
Người viết: Abu Hisaan Ibnu Ysa
Nhà xuất bản: Văn phòng Al-Rabwah
Giới thiệu sơ lược: Bạn Biết Gì Về Mười Ngày Đầu Tháng Zul Hijjah ?: Đây là bài Khutbah thứ sáu ngày 4/Zul Hijjah/1436 H nhằm ngày 18/09/2015, bài Khutbah nói về giá trị của mười ngày đầu tháng Zul Hijjah (tức tháng 12 theo lịch Islam), về giá trị ngày A’rafah và sơ lược về việc giết tế Isma-i’l - cầu xin bình an và phúc lành cho Người -
Thêm vào ngày: 2015-09-19
Đường dẫn: http://IslamHouse.com/2774342
Các chủ đề được phân loại theo thể loại:
Bảng liệt kê các ngôn ngữ khác: Arab (Ả-rập)
Phụ lục trang ( 2 )
1.
Bạn Biết Gì Về Mười Ngày Đầu Tháng Zul Hijjah
1.3 MB
: Bạn Biết Gì Về Mười Ngày Đầu Tháng Zul Hijjah.pdf
2.
Bạn Biết Gì Về Mười Ngày Đầu Tháng Zul Hijjah
16.3 MB
: Bạn Biết Gì Về Mười Ngày Đầu Tháng Zul Hijjah.docx
Go to the Top