අන්ධකාරයේ සිට ආලෝකයට පැමිණියෙමි

ලිපි Card Assembly
මාතෘකාව: අන්ධකාරයේ සිට ආලෝකයට පැමිණියෙමි
භාෂාව: සිංහල
පරිවර්තනය: ජාසිම් බි දඉයාන්
විමර්ෂන කිරීම: මුහම්මද් අසාද් බී.ඒ.
කෙටි විස්තර: රුසියානු යුදෙව් ජාතිකයකු විද්යාි දැනුම පදනම් කරගත් ආගමික නිකාය සිට ජූදා ආගමටද, අනතුරුව ඉස්ලාම් දහමටද පිවිසීය.
කෙනෙක් යම් ආගමක උපත ලැබුවේ නම්, එය දේව නියෝගයට එකඟව සිදු වන හෙයින් ඔහු තමා උපන් ආගමේම රැඳී සිටිය යුතුද?
“යුදෙව් ආත්මාව?“ යනු කුමක්දැයි මට ප්රමහේලිකාවකි. යුදෙව් ආගමේ අපාය පිළිබඳව පැහැදිලි සංකල්පයක් නැත.
එක්කෙනෙක් වරදක් කළොත් සම්පූර්ණ මිනිස් සංහතියටම දඬුවම් පැවරීම සුදුසු ද? දෙවියන් වහන්සේ මෙවැනි නීතියක් තණන්නේ කුමක් නිසාද?
එකතු කළ දිනය: 2015-08-22
Short Link: http://IslamHouse.com/2770040
මෙම ලිපිනය හේතුවක් මත පහත සදහන් ලෙස වර්ගී කර ඇත
පරිවර්තනය කළ මාතෘකාවේ විස්තර: අරාබි
ඇමුණුම ( 2 )
1.
අන්ධකාරයේ සිට ආලෝකයට පැමිණියෙමි
599.6 KB
Open: අන්ධකාරයේ සිට ආලෝකයට පැමිණියෙමි.pdf
2.
අන්ධකාරයේ සිට ආලෝකයට පැමිණියෙමි
4.1 MB
Open: අන්ධකාරයේ සිට ආලෝකයට පැමිණියෙමි.doc
Go to the Top