Luận án về Muhammad {Tiểu sử Muhammad và luận án về Islam}

Sách Giới thiệu chung
Chủ đề: Luận án về Muhammad {Tiểu sử Muhammad và luận án về Islam}
Ngôn ngữ: Urdu (Jordan)
Tác giả: Sulaiman Al-Nadway
Giới thiệu sơ lược: Luận án về Muhammad: Gồm tám bài thuyết giảng về tiểu sử Muhammad và luận án về Islam được thuyết trình tại các trường đại học của Ấn Độ, kèm theo các bài học quí rút từ bày thuyết trình:
- Thuyết giảng thứ nhất: Về tiểu sử của các Nabi - họ là tấm gương cao quí cho con người -
- Thuyết giảng thứ hai: Về tiểu sử Muhammad - cầu xin bình an và phúc lành cho Người - dành cho toàn thể loài người.
- Thuyết giảng thứ ba: Về tiểu xử về khía cạnh lịch sử.
- Thuyết giảng thứ tư: Về tiểu sử về khía cạnh con người hoàn mỹ trong sắp xếp và quản lý cuộc sống giữa đạo và đời.
- Thuyết giảng thứ năm: Tiểu sử về khía cạnh tổng quát (Hãy công bố: Nếu các ngươi thương yêu Allah thì hãy noi theo Ta thì các ngươi sẽ được Allah thương yêu các nguoi).
- Thuyết giảng thứ sáu: Tiểu sử theo mặt khoa học (Quả thật, trong vị Rasul của Allah là tấm gương cao quí cho các ngươi học hỏi).
- Thuyết giảng thứ bảy: Luận án Rusul Islam được gởi đến với toàn cầu.
- Thuyết giảng thứ tám: Tiểu sử về mặt khoa học.
Thêm vào ngày: 2015-08-07
Đường dẫn: http://IslamHouse.com/2768950
Các chủ đề được phân loại theo thể loại:
Phụ lục trang ( 1 )
1.
پیغمبر اسلام کی سیرت اور پیغام [ خطبات مدراس ]
5.8 MB
: پیغمبر اسلام کی سیرت اور پیغام [ خطبات مدراس ].pdf
Go to the Top