Các chiến lược và đường lối mời gọi người ngoại đạo đến với Islam bằng tiếng Anh - 07- lời báo trước về Muhammad - cầu xin bình an và phúc lành cho Người - trong Kinh Cựu Ước và Kinh Tân Ước

Phim ảnh Giới thiệu chung
Chủ đề: Các chiến lược và đường lối mời gọi người ngoại đạo đến với Islam bằng tiếng Anh - 07- lời báo trước về Muhammad - cầu xin bình an và phúc lành cho Người - trong Kinh Cựu Ước và Kinh Tân Ước
Ngôn ngữ: Anh
Giới thiệu sơ lược: Chuổi những bài thuyết giảng của hội thảo thứ chín với chủ đề: Các chiến lược và đường lối mời gọi người ngoại đạo đến với Islam bằng tiếng Anh, trong bài thuyết giảng người thuyết trình nói về sự báo trước về Muhammad - cầu xin bình an và phúc lành cho Người - trong Kinh Cựu Ước và Kinh Tân Ước
Thêm vào ngày: 2015-08-07
Đường dẫn: http://IslamHouse.com/2768891
Phụ lục trang ( 2 )
1.
APPROACHES & MANNERS IN INVITING OTHERS TO ISLAM - 07 - Giving Glad Tidings of Prophet Muhammad in the Old & New Testaments
269.8 MB
2.
APPROACHES & MANNERS IN INVITING OTHERS TO ISLAM - 07 - Giving Glad Tidings of Prophet Muhammad in the Old & New Testaments
Go to the Top