සත්ව අයිතිවාසිකම් හා බැඳුනු චෝදනා : අපවිත්‍ර සතුන්ට එරෙහිවීමේ දැඩි පිලිකුළ

ලිපි Card Assembly
මාතෘකාව: සත්ව අයිතිවාසිකම් හා බැඳුනු චෝදනා : අපවිත්‍ර සතුන්ට එරෙහිවීමේ දැඩි පිලිකුළ
භාෂාව: ජර්මන්
කෙටි විස්තර: ඉස්ලාමය ඌරන් හා සුනඛයින්ට දැඩි ලෙස කටයුතු කරන්නට ඇරයුම් නොකර බව තහවුරු කරමින් එය පැහැදිලි කරමින් ජර්මන් භාෂාවට පරිවර්තනය කරනු ලැබූ ලිපියකි මෙය.
එකතු කළ දිනය: 2015-08-03
Short Link: http://IslamHouse.com/2768399
මෙම ලිපිනය හේතුවක් මත පහත සදහන් ලෙස වර්ගී කර ඇත
ඇමුණුම ( 2 )
1.
Missverständnisse über die Rechte von Tieren: Grausamkeit unreinen Tieren gegenüber
76.1 KB
Open: Missverständnisse über die Rechte von Tieren: Grausamkeit unreinen Tieren gegenüber.pdf
2.
Missverständnisse über die Rechte von Tieren: Grausamkeit unreinen Tieren gegenüber
1.7 MB
Open: Missverständnisse über die Rechte von Tieren: Grausamkeit unreinen Tieren gegenüber.doc
Go to the Top