විල්ඩ්මන් ඉස්ලාමය වැළඳ ගත් කතාව - හෝලන්දය

ලිපි Card Assembly
මාතෘකාව: විල්ඩ්මන් ඉස්ලාමය වැළඳ ගත් කතාව - හෝලන්දය
භාෂාව: ජර්මන්
ප්‍රකාශකයා: www.islamreligion.com වෙබ් අඩවිය - ඉස්ලාමීය මධ්යකස්ථානය රබ්වා
කෙටි විස්තර: මෙය ජර්මන් භාෂාවට පරිවර්තනය කරනු ලැබූ ලිපියකි. මෙහිදී හෝලන්ද ජාතිකයකු ඉස්ලාමය වැළඳගත් කතාව සඳහන් කෙරෙන අතරම මෙම දහම සත්‍යය බව ඔහු මෙහි දී පවසා සිටියි.
එකතු කළ දිනය: 2015-07-30
Short Link: http://IslamHouse.com/2768237
මෙම ලිපිනය හේතුවක් මත පහත සදහන් ලෙස වර්ගී කර ඇත
ඇමුණුම ( 2 )
1.
Wildeman, Niederlande
105.3 KB
Open: Wildeman, Niederlande.pdf
2.
Wildeman, Niederlande
2.4 MB
Open: Wildeman, Niederlande.doc
Go to the Top