කතෝලික මිනිසකු ඉස්ලාමය වැළඳ ගත් කතාව

ලිපි Card Assembly
මාතෘකාව: කතෝලික මිනිසකු ඉස්ලාමය වැළඳ ගත් කතාව
භාෂාව: චීන
ප්‍රකාශකයා: www.islamreligion.com වෙබ් අඩවිය
එකතු කළ දිනය: 2015-07-30
Short Link: http://IslamHouse.com/2768144
මෙම ලිපිනය හේතුවක් මත පහත සදහන් ලෙස වර්ගී කර ඇත
පරිවර්තනය කළ මාතෘකාවේ විස්තර: චීන - අරාබි - රසියානු - අම්හාරික් - අෆාර් - තිග්‍රින්යා - මලයාලම්
ඇමුණුම ( 2 )
1.
美国原天主教徒达乌德•克尼的信仰历程
302.3 KB
Open: 美国原天主教徒达乌德•克尼的信仰历程.pdf
2.
美国原天主教徒达乌德•克尼的信仰历程
1.1 MB
Open: 美国原天主教徒达乌德•克尼的信仰历程.doc
Go to the Top