Atté yu aju ci jullite bu béss

Râgnatlé mbir yi thi lignou adjou Karte bou matalébi
Tour bi: Atté yu aju ci jullite bu béss
Khamlé gou teunkou: Jànggal jullite bu béss ci mbir yi ëpp solo la bookk ngir mu mëna jàmu Yàlla jàmu gu tégé ci xamxam. Xët gi nak mi ngi làmmboo ak lénn ci ak téré yu méŋŋo ak jullite bu béss bi ci lu ëpp 30 làkki àdduna bi.
Adréss bougnou gâttal b: http://IslamHouse.com/2768107
Khôlal itamite ( 1 )
You amouk jokkô ak môm ( 1 )
Go to the Top