Tégginu lislàm

Râgnatlé mbir yi thi lignou adjou Karte bou matalébi
Tour bi: Tégginu lislàm
Khamlé gou teunkou: Xët gi ñi ngi ci dajalé lénn ci ay téggine yu lislàm jànggalé, niki téggini: * yéwwu, * lékk, * nàne, * solu, * wax, * doom ci wayjuram, * mbookk ci ay mbookam, * yoon, * njàgg ak jànggukày, * jànggalékate, * jànggkate, * kilifa, * nélaw, * jookk bookk, * àndadoo, * nuyoo, * yéglu, * jotày, * doxantu, * ligéy ak dunndd ak jày, * sanggu ak dugg ci wanak, * fac àjo, * jàpp, * jàkka, * julli, * julli mbooloo, * jàngg Alxuràn, * tudd Yàlla mu kawémi, * ñàne, * ajuma, * tabaski ak korité, * koor, * asaka ak sarax, * ajj ak dém médine
Adréss bougnou gâttal b: http://IslamHouse.com/2768024
You amouk jokkô ak môm ( 1 )
Go to the Top