ప్రవక్త ముహమ్మద్ సల్లల్లాహు అలైహి వసల్లం గురించి బైబిల్ ఏమంటున్నది ?

పుస్తకాలు విషయపు వివరణ
పేరు: ప్రవక్త ముహమ్మద్ సల్లల్లాహు అలైహి వసల్లం గురించి బైబిల్ ఏమంటున్నది ?
భాష: రొమానీయన్
నిర్మాణం: అహ్మద్ దీదాత్
సంక్షిప్త వివరణ: దీనిలో 21 పేజీలు ఉన్నాయి. ఇది షేక్ అహ్మద్ దీదాత్ రహిమహుల్లాహ్ మరియు కొందరు ముస్లిమేతరులకు బైబిల్ లో ప్రవక్త ముహమ్మద్ సల్లల్లాహు అలైహి వసల్లం ప్రస్తావన గురించి జరిగిన చక్కటి చర్చలు ఉన్నాయి.
చేర్చబడిన తేదీ: 2015-07-26
షార్ట్ లింకు: http://IslamHouse.com/2767620
క్రింది విభజన ప్రకారం ఇది విషయపరంగా వర్గీకరించబడని వాటిని సంబోధిస్తున్నది
దీనితో జతచేయబడిన విషయాలు ( 1 )
1.
Muhammed (pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) în Biblie
209.7 KB
: Muhammed (pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) în Biblie.pdf
Go to the Top