ඉස්ලාමය හා මිනිස් අයිතිවාසිකම්

ලිපි Card Assembly
මාතෘකාව: ඉස්ලාමය හා මිනිස් අයිතිවාසිකම්
භාෂාව: චීන
එකතු කළ දිනය: 2015-07-22
Short Link: http://IslamHouse.com/2767361
මෙම ලිපිනය හේතුවක් මත පහත සදහන් ලෙස වර්ගී කර ඇත
ඇමුණුම ( 1 )
1.
伊斯兰的人权思想
5.7 MB
Open: 伊斯兰的人权思想.pdf
අදාල මාතෘකා ( 1 )
Go to the Top