Các Nền Tảng Của Islam

Sách Giới thiệu chung
Chủ đề: Các Nền Tảng Của Islam
Ngôn ngữ: Việt Nam
Tác giả: Viện nghiên cứu kiến thức Islam của Trường Đại học Islam
Dịch thuật: Abu Hisaan Ibnu Ysa
Nhà xuất bản: Văn phòng Al-Rabwah
Giới thiệu sơ lược: Việc truyền đạt kiến thức và giáo lý Islam cho những người Muslim khác là điều rất ư là quan trọng nhằm giúp người Muslim có kiến thức thật vững chắc trong việc tôn thờ Allah và hành đạo theo đúng với đường lối mà Rosul  truyền đạt.
Trong chương trình học này gồm có "Các Nền Tảng Của Islam", đã được đội ngũ giảng viên của trường soạn thảo và đã được Hội Kiến Thức kiểm thảo nhiều lần đã thêm vào những gì bị thiếu nhằm có được giáo án đầy đủ, hoàn hảo và phụ hợp trong việc giảng dạy với những bằng chứng thiết thực được rút ra từ Thiên Kinh Qur’an và Sunnah, nhằm phổ biến rộng rãi cho con em Muslim trên thế giới có được kiến thức và sự hiểu biết đúng thực về Islam. Với bài viết này đã cho phép dịch và đã được dịch ra nhiều ngôn ngữ khác nhau trên thế giới và có cả trên mạng internet.
Thêm vào ngày: 2010-02-03
Đường dẫn: http://IslamHouse.com/270624
Các chủ đề được phân loại theo thể loại:
Bảng liệt kê các ngôn ngữ khác: Arab (Ả-rập) - Anh
Phụ lục trang ( 2 )
1.
Các Nền Tảng Của Islam
1.6 MB
: Các Nền Tảng Của Islam.pdf
2.
Các Nền Tảng Của Islam
17.1 MB
: Các Nền Tảng Của Islam.docx
Go to the Top