Lễ Giáng Sinh & Tết Dương Lịch

Bài viết Giới thiệu chung
Chủ đề: Lễ Giáng Sinh & Tết Dương Lịch
Ngôn ngữ: Việt Nam
Người viết: Muhammad U’mar Al-Barokaty
Dịch thuật: Abu Hisaan Ibnu Ysa
Nhà xuất bản: Văn phòng Al-Rabwah
Giới thiệu sơ lược: Trong bài viết này nói về hoàn cảnh chung của người Muslim trong những ngày tết của người Kafir lễ Giáng Sinh, tết dương lịch và giáo lý cho việc người Muslim được tham gia cùng họ vào các lễ tết đó không ?. Bài viết được trích từ lời nói của các họ giả U’lama (học giả Islam) như Sheikh Al-Islam Ibnu Taimiyah, Ibnu Al-Qaiyim và Hội đồng thường trực nghiên cứu và giải đáp về Islam.
Thêm vào ngày: 2009-12-31
Đường dẫn: http://IslamHouse.com/261909
Các chủ đề được phân loại theo thể loại:
Bảng liệt kê các ngôn ngữ khác: Arab (Ả-rập)
Phụ lục trang ( 2 )
1.
Lễ Giáng Sinh & Tết Dương Lịch Năm 2010
359.2 KB
: Lễ Giáng Sinh & Tết Dương Lịch Năm 2010.pdf
2.
Lễ Giáng Sinh & Tết Dương Lịch Năm 2010
2.5 MB
: Lễ Giáng Sinh & Tết Dương Lịch Năm 2010.doc
Go to the Top