Một Số Câu Hỏi Liên Quan Đến Con Heo, Con Vật Dơ Bẩn Trong Islam

Fataawa (hỏi & đáp) Giới thiệu chung
Chủ đề: Một Số Câu Hỏi Liên Quan Đến Con Heo, Con Vật Dơ Bẩn Trong Islam
Ngôn ngữ: Việt Nam
Trả lời câu hỏi: Muhammad Saaleh Al-Munjid - Sa’d bin Abdullah Al-Humaid
Dịch thuật: Abu Hisaan Ibnu Ysa
Giới thiệu sơ lược: Giải đáp một số thắc mắc liên quan về con heo một con vật ô uế trong Islam về lĩnh vực ăn uống và kinh doanh các mặt hàng liên quan về heo do Shaikh Muhammad Soleh Al-Munjid & Shaikh Sa’d bin Abdullah Al-Hameed trả lời.
Thêm vào ngày: 2009-12-17
Đường dẫn: http://IslamHouse.com/261033
Các chủ đề được phân loại theo thể loại:
Bảng liệt kê các ngôn ngữ khác: Arab (Ả-rập)
Phụ lục trang ( 2 )
1.
Một Số Câu Hỏi Liên Quan Đến Con Heo, Con Vật Dơ Bẩn Trong Islam
394 KB
: Một Số Câu Hỏi Liên Quan Đến Con Heo, Con Vật Dơ Bẩn Trong Islam.pdf
2.
Một Số Câu Hỏi Liên Quan Đến Con Heo, Con Vật Dơ Bẩn Trong Islam
2.4 MB
: Một Số Câu Hỏi Liên Quan Đến Con Heo, Con Vật Dơ Bẩn Trong Islam.doc
Go to the Top